,

Proces przebudzenia część 4 – Poza dualność

 

Proces przebudzenia część 4 – Poza dualność

Jak na twoje doświadczenie patrzy Twoja Dusza? By zrozumieć to wczuj się w esencję swojego istnienia.
Czym jest mądrość? Dlaczego Dusza nigdy nas nie ocenia?
Życie to sensualne doświadczanie Duszy w ciele człowiek.
Jak przejawia się Mistrz?
Wychodzenie z poczucia winy.
Znaczenie przyjęcia przebaczenia od Duszy.