,

Nauczyciele duchowi – Saint Germain

” . . . zapalam oto ogień w twym bycie.
Bądź tym płomieniem, małym lub dużym, niech rośnie on . . . ”
Poznaj przekazy od Wyższych nauczycieli z Wielkiego Białego Braterstwa i Stwórcy

ZŁOTA KSIĘGA Saint Germana jest unikalną książką, pozwalającą zrozumieć jak ważne jest to, co powodujemy, tworzymy własnymi słowami, zwłaszcza kiedy stosujemy niewłaściwe słowa. Używamy wówczas najpotężniejszej Boskiej Zasady Działania we wszechświecie J A M J E S T.

Godne uwagi są afirmacje, których – najkrócej mówiąc – sens sprowadza się do podkreślenia, iż naturalną tendencją Życia jest Miłość, Pokój, Piękność, Harmonia, oraz Obfitość. TY sam kształtujesz własne życie, wprowadzając w nie Doskonałość Boskiej Miłości.

 

Afirmacje Saint Germaina

 • JAM JEST wielką obfitością Boga widoczną w moim użytkowaniu teraz i zawsze.
 • Następnym razem urodzę się w rodzinie wielkiego Światła w rodzinie będącej na wysokim poziomie ewolucji duchowej.
 • JAM JEST całkowitym zdrowiem obfitością, szczęściem ,pokojem i doskonałością.
 • JA będąc tworem Boga, jestem dzieckiem Boga doskonałego.
 • JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie.
 • Akceptuję Wielką obecność Boga w sobie.
 • JAM JEST pełne zrozumienie i oświecenie tej rzeczy, którą chcę poznać i zrozumieć.
 • JAM JEST tu i JAM JEST tam.
 • Przywołuję prawo przebaczenia i proszę o siłę i mądrość, aby tego błędu nie powtórzyć  po raz drugi.
 • JAM JEST pełną działalnością i mocą wspierającą każdą rzecz twórczą, której chcę.
 • JAM JEST potężnym  płomieniem spalającym jego przyczynę i jądro jak i każdy zbędny twór za który moja zewnętrzna istota jest odpowiedzialna.
 • W imię mocy wielkiej władzy JAM JEST
 • JAM JEST niezmierną Elektroniczną Energią, która płynie, odnawiając i napełniając każdą komórkę mojego umysłu i ciała, właśnie w tym momencie.
 • JAM JEST potężną obecnością tej czujnej i promieniującej energii, która wyłania się z mojego umysłu  i mojego ciała, rozpuszczając wszystko, co jest inne niż ona. Umacniam się na zawsze w tej czujnej i promieniującej energii i cieszę się nią na zawsze.
 • Przywołuję swą wielką obecność JAM JEST i rozkazuję aby pochłonęła  wszystko co nie jest z nią zgodne i zastąpiła  to doskonałością Boga, która istnieje w JAM JEST. Rozkazuję  aby utrzymywała swą siłę i swój  nieskończony autorytet, jak również, aby oczyściła Mój Świat ze wszystkiego co niezgodne. JAM JEST Najwyższym Autorytetem, Bogiem w działaniu.
 • JAM JEST panem mojego Świata, JAM JEST zwycięską inteligencją, która nim rządzi. Rozkazuję tej wielkiej promieniującej i inteligentnej Energii Boskiej aby weszła w mój świat, aby przyniosła mi obfitość Boga widoczną w mych rękach do mojego użytku. Rozkazuję jej, aby stworzyła całą doskonałość.
 • JAM JEST wielkim magicznym kręgiem obrony wokół mnie, który jest niezwyciężony, który odrzuca każdy element niezgody .JAM JEST doskonałością mojego świata, a ona jest samoutrzymująca się.
 • JAM JEST widoczną obecnością tych, których zwą Wzniesionymi Mistrzami, których chcę widzieć tu, przede mną, a których moc przywołuję.
 • JAM JEST panowaniem człowieka. Dokądkolwiek bym się udał JAM JEST Bogiem w działaniu.
 • JAM JEST obecnością Boga w działaniu.
 • Przez ogromną władzę i inteligencję , którą JAM JEST podczas gdy moje ciało śpi, tworzę potrzebny kontakt, który wypełnia mi obficie to życzenie.
 • Bóg jest władzą wszechmocną, chroni i prowadzi ten pojazd  w taki sposób, że porusza się on w obszarze całkowicie bezpiecznym.
 • JAM JEST pasem ( pierścieniem , kręgiem) ochronnym wokół  mnie.
 • JAM JEST inteligencją ochronną, wszechobecną i wszechmocną, która rządzi tym umysłem i tym ciałem.
 • JAM JEST obecnością, która wytwarza ten wspaniały dom.
 • JAM JEST wzniesieniem się tego fizycznego ciała właśnie teraz.
 • JAM JEST doskonałą  działalnością każdego narządu i każdej komórki mojego ciała.
 • JAM JEST doskonałością przejawiającą się  teraz w każdym narządzie mojego ciała.
 • JAM JEST doskonałą działalnością inteligencji w mym ciele.
 • JAM JEST inteligencją doskonale działającą w mym mózgu.
 • JAM JEST  wspaniałym wzrokiem patrzącym przez moje oczy.
 • JAM JEST wspaniałym  słuchem słyszącym przez moje uszy.
 • JAM JEST wspaniałym oddechem oddychającym przez moją skórę.
 • JAM jest zdrowiem mojej skóry.
 • JAM JEST pięknem mojej skóry.
 • JAM JEST jedyną obecnością działającą w moim świecie.
 • JAM JEST inteligencją i bacznym okiem, które odnajduje wszystko.
 • JAM JEST oświetleniem tego pokoju.
 • JAM JEST oświetleniem widocznym teraz za pośrednictwem tego ciała.
 • JAM JEST mocą i obecnością pochłaniającą  każdy lęk zwątpienie  i wahanie, które mogłoby zaistnieć  w moim zewnętrznym umyśle, a które dotyczyłoby niezwyciężonego działania  JAM JEST.
 • JAM JEST majestatyczną i zwycięską  obecnością, która napełnia  wszystkie oficjalne stanowiska.
 • JESTEM tu i błagam o natychmiastową  pomoc.
 • JESTEM tu, uzupełniam ciebie natychmiast abyś nie musiał czekać.
 • JAM JEST aktywną i widoczną obecnością  tego czego chcę już zamanifestowaną.
 • JAM JEST realizacją i widoczną obecnością tego czego pragnę i żaden człowiek  ani rzecz nie może w tym przeszkodzić.
 • JAM JEST serce Boga, teraz tworzę idee i zadania, których nikt przede mną nie robił.
 • JAM JEST doskonałością człowieka który przejawia starość.
 • JAM JEST inteligencją, która nadaje temu wartość, jaka w tej chwili jest potrzebna.
 • JAM JEST tu i JAM JEST tam.
 • JAM JEST posłuszne i inteligentne działanie mojego umysłu i ciała.
 • JAM JEST strażą niezwyciężoną ustaloną i podtrzymywaną w moim umyśle, w moim ciele, moim domu ,moim świecie i moich sprawach.
 • JAM JEST działaniem w pełni wyzwalającym Boską miłością
 • JAM JEST miłością  mądrością  i mocą  z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę i co będę dziś robić. Rozkazuję tej nieskończonej aktywności aby była moją ochroną i aby działała powodując, że w każdym momencie  będę  poruszać  się, mówić i działać zgodnie jedynie z rozkazem Boga.
 • JAM JEST obecnością zarządzającą, która idzie przede mną gdziekolwiek  pójdę w tym dniu, nakazując doskonały pokój i harmonię  we wszystkich moich działaniach.
 • JAM JEST jedyną i doskonałą energią, która działa, dlatego każdy przejaw zaburzenia jest natychmiast korygowany.
 • JAM JEST Bóg we mnie.
 • JAM JEST obecnością w działaniu.
 • JAM JEST czystą inspiracją, JAM JEST czystym światłem tu działającym. JAM JEST czyste objawienie wszystkiego co chcę widzieć.
 • JAM JEST teraz istotą wzniesioną duchowo, którą chcę być.
 • JAM JEST wiecznym uwalnianiem z każdej ludzkiej niedoskonałości.
 • JAM JEST i akceptuję teraz moją całkowitą i już ustaloną doskonałość.
 • To ciało moje jest świątynią Boga żywego i teraz jest wzniesione.
 • Ponieważ moje JAM JEST jest doskonałe wymazuję więc wszystko co jest źle wykonane przez moją zewnętrzną świadomość i nie akceptuję niczego innego tylko przejawioną doskonałość.
 • Gdzie jest moja świadomość jestem ja.
 • JAM JEST we wszystkim.
 • JAM JEST władzą całkowitej samokontroli utrzymanej na zawsze.
 • Przez władzę kręgu elektronicznego, który stworzyłem wokół siebie, nie może mnie dosięgnąć ani zwątpienie ani lęk. Z zadowoleniem  biorę berło  mojego JAM JEST i kroczę zdecydowanie  po każdej z wyższych sfer, w które chcę wejść i utrzymuję jasną i doskonałą pamięć wszystkiego, co w każdej z nich robię.
 • JAM JEST jedyną wszechmocną obecnością, która działa w moim umyśle, ciele i świecie.
 • JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie.
 • JAM JEST Bogiem w działaniu, jedyną inteligencją i działalnością kontrolującą  tego brata.
 • JAM JEST ogromnym prawem sprawiedliwości i opieki Boskiej działającym w umysłach i sercach całego świata.
 • JAM JEST miłością boską , która napełnia umysły i serca wszystkich ludzi wszędzie.
 • JAM JEST władzą boga wszechmogącego.
 • JAM JEST świadomą pamięcią i zrozumieniem wszystkiego czym się posługuję.
 • JAM JEST ubiera mnie w moją szatę światła wiecznego i transcendentalnego.
 • JAM JEST doskonałą pewnością w moim mówieniu i działaniu, w każdym momencie, ponieważ JAM JEST  jest obecnością ochronną.
 • JAM JEST prawem.
 • JAM JEST sprawiedliwością.
 • JAM JEST sędzią.
 • JAM JEST trybunałem sędziowskim.
 • JAM JEST najwyższe i inteligentne działanie mojego umysłu i mojego serca.
 • JAM JEST obecnością rozkazującą, niewyczerpaną energią i Boską mądrością, która powoduje  że moje życzenie jest spełnione.
 • Ta obecność JAM JEST pozostaje teraz nietknięta żadnymi zewnętrznymi zaburzającymi uwarunkowaniami. Spokojny składam skrzydła i chronię się w doskonałym działaniu Boskiego prawa i w sprawiedliwości mojej istoty rozkazując, by wszystko w moim zasięgu było w doskonałym porządku.
 • JAM JEST siłą odwagą i mocą w kroczeniu naprzód przez każde możliwe doświadczenie i pozostaję wesołym wzniesionym pełnym pokoju i harmonii  w każdym momencie, dzięki zwycięskiej obecności JAM JEST.
 • JAM JEST niezwyciężoną i inteligentną energią która dodaje siły.
 • JAM JEST życiową zasadą w moim ciele. We wszystkim aż po serce Boga, jestem rządzącą inteligencją wszechświata.
 • JAM JEST mocą działającą, JAM JEST inteligencją kierującą  JAM JEST substancją, która jest wyczuwalna i wykorzystywana, a teraz wnoszę ją jako widzialny przejaw do mojego użytku.
 • JAM JEST doskonałym oddechem mojego ciała.
 • JAM JEST obecnością strzegącą mnie, która w tym momencie spala to co chce mnie zaburzyć.
 • JAM JEST cudotwórczą obecnością, która pracuje we wszystkim czego potrzebuję , aby się stało.
 • JAM JEST esencją tego wszystkiego czego pragnę.
 • JAM JEST Bogiem i w Bogu.
 • JAM JEST Bóg w działaniu.
 • JAM JEST obecnością, dzięki której nic z tego co powinienem wiedzieć nie może być mi odebrane, ponieważ JAM JEST mądrością, JAM JEST mocą objaśniającą, która przynosi mi wszystko, abym mógł zrozumieć i działać zgodnie z tym.
 • JAM JEST jedyną inteligencją i jedyną obecnością która działa.
 • JAM JEST inteligencją i władzą która to tworzy i żadna inna działalność zewnętrzna nie może w tym przeszkodzić.
 • JAM JEST obecnością.
 • JAM JEST we mnie samoutrzymującą się siłą i uzdrowieniem przejawiającym się w moim umyśle i ciele. Nie ma niczego ukrytego, co nie mogłoby być mi ujawnione.
 • Ukochana obecności JAM JEST w tym człowieku, wywołuję twoją moc świadomą, twoją doskonałość, mądrość i kierującą inteligencję, abyś sprawiła, by wszystko uregulowało się i by otrzymał pokój i pomoc, której tak bardzo potrzebuje. JAM JEST obecnością , która nakazuje i prowadzi , aby to się stało teraz. Wznieś jego świadomość do niegasnącego światła, w którym może ujrzeć i poznać spokój i piękno, które są dla jego własnej twórczości i służby.
 • JAM JEST jedyną obecnością tu działającą.
 • JAM JEST obecnością która utrzymuję tę osobę ( nazwisko zmarłej ) w sferze do której należy, która ją naucza i oświeca.
 • JAM JEST jedyną obecnością tu działającą.
 • JAM JEST obecnością podporządkowującą i uzdrawiającą wszelkie sytuacje.
 • JAM JEST obecnością , która zmienia to i zmienia teraz , ponieważ działanie Boga jest zawsze natychmiast.
 • JAM JEST Zmartwychwstanie i życie.
 • JAM JEST energią, którą używam w każdym działaniu.
 • JAM JEST światłem oświecającym każdą komórkę mojej istoty.
 • JAM JEST inteligencją i mądrością kierującą każdym moim wysiłkiem.
 • JAM JEST nieograniczoną substancją, której możesz używać i nadawać jej kształt.
 • JAM JEST twoją siłą twoim doskonałym zrozumieniem.
 • JAM JEST twoimi zdolnościami do stałego stosowania.
 • JAM JEST prawda, która daje teraz doskonałą wolność.
 • JAM JEST bramą otwartą do światła Boga, który nigdy nie przegrywa. Dziękuję, że wszedłem w pełne światło używając doskonałego zrozumienia.
 • JAM JEST twoim wzrokien, który dostrzega wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne.
 • JAM JEST twoim słuchem, słyszącym dzwony wolności, które teraz posiadam.
 • JAM JEST twoją zdolnością odczuwania najwspanialszych zapachów, zgodnie z twoją wolą.
 • JAM JEST całością wszelkiej doskonałości, którą chciałbym przejawić.
 • JAM JEST całkowitym zrozumieniem, mocą i stosowaniem całej doskonałości.
 • JAM JEST całkowitym objawieniem i używaniem wszystkich mocy mojej istoty którą JAM JEST.
 • JAM JEST miłością i wielką siłą uruchamiającą każde działanie.
 • JAM JEST obecnością Boga w działaniu tam.
 • JAM JEST wszystkim.
 • JAM JEST przyśpieszeniem komórek tej mojej struktury mózgu sprawiającym, że się rozwinie moc i otrzyma inteligentne kierownictwo potężnej obecności wewnętrznej.
 • JAM JEST wewnętrznym mistrzem w zarządzaniu i kontrolowaniu wszystkich moich procesów myślowych w doskonałości chrystusowej, aby tworzyły całość jakiej ja sobie życzę.
 • JAM JEST doskonałą energią każdego tchnienia, którym oddycham, JAM JEST czystą atmosferą mojego świata.
 • JAM JEST obecnością napełniającą mój świat doskonałością w ciągu tego dnia.
 • JAM JEST doskonałością występującą przez czyjeś działanie.
 • Każdego dnia ja określam wszystko w moim świecie doskonałością, ponieważ JAM JEST doskonałością.
 • Każdego dnia ja określam ten umysł i ciało absolutną doskonałością i odmawiam zaakceptowania jakiejkolwiek innej rzeczy.
 • JAM JEST cudem i JAM JEST obecnością ustalającą jego przejawienie się przez Boską miłość mądrość i moc.
 • JAM JEST wszystkim.
 • Niech Bóg to błogosławi.
 • JAM JEST przejawem doskonałości w nim.
 • JAM JEST doskonałą energią każdego tchnienia, którym oddycham, JAM JEST czystą atmosferą mojego świata.
 • JAM JEST prawo przebaczenia i płomień pochłaniający każdą nieharmonijną działalność świadomości ludzkiej.
 • JAM JEST zwycięską obecnością zarządzającą pokój miłość i harmonię w moim domu i otoczeniu.
 • JAM JEST kochającym miłosierdziem.
 • JAM JEST obecnością dominującą, która zabrania tych głupstw i utrzymuje kontrolę mojego umysłu i ciała na zawsze.(przy omdleniach).
 • JAM JEST dominującą obecnością i ja utrzymuję moją świadomość tutaj.
 • JAM JEST obecnością i inteligencją kierującą tą energią do ustalonego celu.
 • Niezwyciężona obecność JAM JEST wszystko nasyca.
 • Przez obecność JAM JEST rozkazuję by zostały rozpuszczone i pochłonięte wszelkie uwarunkowania (w moim domu, otoczeniu, życiu ) przez potężne światło i moc .
 • JAM JEST potężną obecnością JAM JEST w działaniu.
 • (na sugestie negatywne innych)  JAM JEST obecnością uniemożliwiającą to wszystko, by nie mogło dotknąć ani mnie ani mojego domu czy świata .
 • JAM JEST jedyną obecnością działającą tutaj .
 • Przez obecność, którą JAM JEST ta rzecz przestaje istnieć teraz i na zawsze.
 • (co rano i co wieczór )  Błogosławię obecność życia która ożywia umysł i ciało.
 • JAM JEST obecnością myślącą przez ten umysł i to ciało (otrzymamy doniosłe myśli).
 • JAM JEST obecnością aktywną wszystkich kanałów rozdzielających wszystko co działa dla mego dobra .
 • JAM JEST obfitością Boga w moich rękach i do mojej dyspozycji.
 • JAM JEST obecnością działającą we wszystkim.
 • (jeśli potrzebuję pieniędzy) JAM JEST obecnością działającą ,która przynosi te pieniądze do moich rąk i do mojego użytku.
 • JAM JEST obecnością doskonałego zdrowia.
 • JAM JEST obecnością przebaczenia w umyśle i w sercu każdego dziecka Boga.
 • JAM JEST czysty umysł Boga.
 • JAM JEST obecnością mojego doskonałego widzenia i słyszenia.
 • JAM JEST mój wzrok i słuch doskonały.
 • JAM JEST , JAM JEST , Ja wiem , że JAM JEST użycie nieskończonej obfitości Boga .
 • JAM JEST jedyną działającą inteligencją.
 • JAM JEST obecnością rządzącą wszystkim.
 • JAM JEST czysty umysł Boga.
 • (aby uzyskać wolność finansową) JAM JEST bogactwo Boga płynące do mych rąk i mego użytku którego nikt nie może zatrzymać.
 • Obecność JAM JEST kieruje każdym kanałem, który się przejawia. Ona rządzi wszystkim.
 • Wchłaniam w mój umysł i moje ciało siłę eksplozji światła.
 • Nakazuję pamięci zewnętrznej, by zatrzymała i przyciągnęła do świadomości zewnętrznej wszystko to co chcę wiedzieć.
 • (Dla oczyszczenia) JAM JEST obecnością tutaj, która utrzymuje mój dom i moją odzież w czystości .
 • Obecność którą JAM JEST wypełnia tę rzecz mocą energią i miłością ( ładowanie wody itp. ) .
 • JAM JEST harmonijną obecnością górującą zawsze ponad każdą rzeczą i uwarunkowaniem .
 • JAM JEST obecnością rządzącą, która kieruje doskonałym Boskim porządkiem, rozkazując harmonię, szczęśliwość i obecność obfitości Boga w moim umyśle domu i świecie .
 • JAM JEST  obecnością rządzącą.
 • JAM JEST zwycięską obecnością, nakazuję tej obecności JAM JEST by rządziła doskonale moim umysłem, domem, sprawami i światem.
 • Obecności JAM JEST potrzebuję pomocy, strzeż aby drzwi były zamknięte przed nieprzyjemnymi i krytycznymi myślami, by nie mogły wejść. Zamknij je na zawsze.
 • Moja wszechobecna obecności JAM JEST wznieś mnie do wolności nad wszystkimi rzeczam .
 • Władzą piękna i inteligencji, którą JAM JEST rozkazuję przyjąć formę doskonałego piękna każdej komórce, z której zbudowane jest moje ciało, posłuszne moim rozkazom, przemieniając się w doskonałe piękno myśli, słów, uczuć i formy. JAM JEST ogniem i pięknem tych oczu, wysyłam tę energię na każdego na kogo spojrzę.
 • JAM JEST obecnością zawsze rządzącą.
 • Wielka obecności JAM JEST, kocham Ciebie, uwielbiam Ciebie.
 • Wielka obecności mistrzowska, którą JAM JEST, kocham ciebie, uwielbiam ciebie, zwracam się do ciebie, pełnią całej mocy twórczej, całej miłości, całej mądrości i przez tę moc, którą jesteś, daję tobie całą władzę, abyś uczyniła w moich rękach i do mojego użytku, urzeczywistnienie każdego życzenia Już nie chcę mieć żadnej władzy, dlatego teraz wołam ciebie jedyną obecność zwycięską we wszystkim, w moim domu, w moim życiu, w moim świecie, w moim doświadczeniu. Uznaję twoją całkowitą wyższość i twoją władzę nad wszystkimi rzeczami i podczas gdy moja świadomość jest skierowana na realizację , twoja niezwyciężona obecność i twoja inteligencja bierze na siebie przewodnictwo , przynosząc natychmiastowe przejawianie się moich doświadczeń, nawet z szybkością myśli. Ja wiem,  że ty jesteś panem czasu, miejsca i przestrzeni. Dlatego ty wymagasz jedynie „ teraz „ dla przyciągnięcia widocznej działalności całej twojej doskonałości. Jestem absolutnie zdecydowany na całkowitą akceptację tego teraz i zawsze i nie pozwolę, aby mój umysł oddalił się od tego, ponieważ ja wiem, że jesteśmy jednością.
 • JAM JEST, JAM JEST, ja wiem, że JAM JEST użycie nieskończonej obfitości Boga.
 • JAM JEST obecnością w każdym z nas .
 • Obecność JAM JEST znajduje się wewnątrz tej osoby a to co ludzkie mnie nie dotyczy. ( kiedy dzieje się coś niedobrego ) .
 • JAM JEST zwycięską obecnością w każdej rzeczy, której pragnę.
 • JAM JEST obecnością w każdym rozkazie, który wydaję wypełniając go i napełniając.
 • JAM JEST obecnością mistrzowską, która kontroluje i zawsze zwycięża.
 • JAM JEST obecnością i aktywnością działającą tutaj.
 • JAM JEST obecnością czuwającą.
 • JAM JEST wszechmocną obecnością rządzącą działaniem każdego człowieka.
 • JAM JEST odpornością przeciw każdemu nagłemu zaburzeniu.
 • JAM JEST obecnością, której nic nie może zaburzyć.
 • Jedynie Bóg w działaniu znajduje się tu i teraz.
 • JAM JEST niezwyciężoną ochroną przeciw każdej niedoskonałej myśli.
 • Wychwalam Ciebie Jezu Chryste i przyjmuję światło obecności i całkowitą aktywność JAM JEST.
 • JAM JEST obecnością prowadzącą (pana, panią x) do osiągnięcia (tego czy tego) .
 • JAM JEST wzniesioną obecnością.
 • Akceptuję całkowicie działanie mojej potężnej obecności JAM JEST.
 • Daję całą moc mojej obecności JAM JEST, którą jestem i odmawiam na zawsze zaakceptowania wszystkiego co nią nie jest.
 • JAM JEST potężną obecnością która rządzi moim życiem i światem , JAM JEST pokojem , harmonia i wartością samoutrzymującą się , która mnie spokojnie prowadzi przez wszystko co może mi stanąć na drodze.
 • JAM JEST obecnością, która tym rządzi i wykorzystuje to dla swojej najwyższej ekspresji i użytku.
 • Wielka obecności JAM JEST, wchłoń mnie w siebie, ucz mnie i spraw bym zatrzymał w całkowitej pamięci te wewnętrzne instrukcje.
 • JAM JEST jedynym wiecznym i samoutrzymującym się życiem w działaniu
 • Jam jest obecnością Boskiej miłości w każdym momencie.
 • Obecność JAM JEST w pełni rządzi tym ciałem fizycznym i wymaga posłuszeństwa.
 • JAM JEST obecnością która rozkazuje.
 • Bóg we mnie obecność JAM JEST manifestuje się, rządzi i rozwiązuje harmonijnie tę sprawę.
 • JAM JEST obecnością która nigdy nie zawodzi i nie popełnia błędu.
 • JAM JEST zawsze majestatyczna władzą czystej miłości, która przekracza, każde ludzkie pojęcie i otwiera mi drzwi do światła w jego sercu. (wzmocnienie wewnętrznego widzenia).
 • JAM JEST obecnością oświecającą i wyjaśniającą zamanifestowaną w całej mocy.
 • JAM JEST bramą otwartą, której żaden człowiek zamknąć nie może.
 • Ma potężna obecność JAM JEST jest prawdą drogą i życiem.
 • Ma potężna obecność JAM JEST, jest światłem, które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat.
 • Ma potężna obecność JAM JEST, jest światłem i inteligencją, która mną kieruje, jest mą niewyczerpalną, samoutrzymującą się energią.
 • Ma potężna obecność JAM JEST, to głos prawdy, który mówi w moim sercu, jest światłem, które mnie spowija swoją świetlistą obecnością, jest moim wiecznym kręgiem ochrony, przez który żadna ludzka twórczość nie może przeniknąć. Jest moim wiecznym depozytem niewyczerpanej energii, która może być uwolniona kiedy zechcę, dzięki mojej świadomej emanacji.
 • Ma potężna obecność JAM JEST, to źródło wiecznej młodości i piękna o którego działanie i ekspresję proszę w mojej ludzkiej formie.
 • Ma potężna obecność JAM JEST to zmartwychwstanie i życie mojego ciała, mojego świata działań, w takiej doskonałości  jakiej każde ludzkie serce pragnie.

Medytacja i mantra fioletowego płomienia

POWTARZAJ TĄ MANTRĘ CODZIENNIE PRZEZ 10 MINUT, A TWOJE ŻYCIE ZMIENI SIĘ CAŁKOWICIE

Ogień Fioletu, twa boska Miłość,
Pal się w serca mego czarze!
Twe Miłosierdzie wieczna siła,
Miej mnie blisko ciebie, marzę.
(Deklamowane 3 razy)

JAM JEST Światłem, ty Chrystus we mnie,
Wyzwól, rozjaśnij umysł mój;
Ogniu fioletu, jaśniej bezdennie
Umysłu mego głębi dół.

Boże, dawco życia chleba,
Zalej ma głowę Ogniem Fioletu,
Aż twój blask światło nieba
Uczyni mój umysł Światłem tu.
(deklamowane 3 razy)

JAM JEST ręki Boga akcja,
Zwycięstwo niosę z dnia na dzień;
Mej czystej duszy satysfakcja
Kroczyć Drogi Integracja.
(Deklamowane 3 razy)

Umiłowana jasną Obecnością JAM JEST,
Obejmij mnie twa tubą światła
Z płomienia wniebowstąpionego mistrza
Wezwanego oto w imię Boga.
Niech utrzymuje on ma świątynię wolną
Od wszelkiego braku harmonii płynącej do mnie.

JAM JEST tym, który wzywa fioletowy ogień,
By spalił i przemienił wszelkie złe pragnienie,
Płonąc wciąż w imię wolności aż JAM JEST Jednym z fioletowym płomieniem.
(Deklamowane 3 razy)

JAM JEST działającym tu przebaczeniem,
Usuwam wszelkie zwątpienie i strach,
Na zawsze uwalniam ludzi
Skrzydłami kosmicznego Zwycięstwa.

JAM JEST tym, który woła z pełną mocą
O Przebaczenie w każdej chwili;
Dla wszelkiego życia wszędzie
Wylewa łaskę przebaczenia.
(Deklamowane 3 razy)

JAM JEST wolny od strachu i braku,
Odrzucam zwątpienie i nędzę,
Wiedząc już, że wszelka dobra Obfitość
Zawsze spływa z wysokości.

JAM JEST ręką Bożej Fortuny,
Wylewam skarby Światła,
Otrzymuje teraz pełną Obfitość
By zaspokoić każdą potrzebę Zycia.
(Deklamowane 3 razy)

JAM JEST Życiem Boskiego-Kierunku,
Zapal twe światło Prawdy we mnie.
Zogniskuj tu pełną Bożą doskonałość,
Uwolnij mnie od wszelkiej dysharmonii.

Utrzymuj mnie zawsze zakotwiczonego
W Sprawiedliwości twego planu—
JAM JEST Obecnością Doskonałości
Żyjącej Życiem Boga w człowieku!
(Odmawiane 3 razy)