Grupowa sesja Soul Body Fusion

Czy chcesz doświadczyć przemiany na każdym poziomie – od uzdrowienia ciała po samorealizację?