Polish (Poland)English (United Kingdom)
Text Size
   
Myśl na dziś

„Jest tylko jeden naród - naród ludzkości.

Jest tylko jedna religia - religia miłości.

Jest tylko jeden język - język serca.
Jest tylko jeden Bóg i jest On wszechobecny”

Sathya Sai Baba

"Zanim coś powiesz, zastanów się czy to co masz do powiedzenia jest uprzejme, konieczne, prawdziwe i lepsze od ciszy"

SAI BABA

CZY ZŁO ISTNIEJE? 

Pewnego dnia uniwersytecki profesor postanowił sprowokować swoich uczniów. Zapytał:
- Czy Bóg stworzył wszystko, co istnieje? 
Pewien student odparł odważnie: 
- Tak, stworzył.
- Wszystko? - spytał nauczyciel.
- Tak, wszystko - brzmiała odpowiedź studenta.
- W takim razie Bóg stworzył także zło, prawda? Ponieważ zło istnieje - powiedział nauczyciel.
Na to student nie znalazł odpowiedzi i zamilkł. Nauczyciel był zachwycony możliwością udowodnienia po raz kolejny, że wiara jest tylko mitem. Niespodziewanie inny student zgłosił się i spytał:
- Czy mogę zadać Panu pytanie, panie profesorze?
- Oczywiście - brzmiała odpowiedź.
- Czy zimno istnieje?
- Oczywiście - odpowiedział profesor. - Czy nigdy nie czułeś zimna?
- W rzeczywistości, proszę pana, zimno nie istnieje. Według badań fizycznych zimno jest całkowitym brakiem ciepła. Przedmiot może być badany tylko jeśli posiada i transmituje energię; to właśnie ciepło jest obiektem, który transmituje swoją energię. Bez ciepła przedmioty są obojętne, niezdolne do reakcji. Ale zimno nie istnieje. Stworzyliśmy termin `zimno', by wyjaśnić brak ciepła. A ciemność? - kontynuował student.
- Istnieje - odparł profesor.
- Myli się pan ponownie. Ciemność jest całkowitym brakiem światła. Można badać światło i jasność, ale nie ciemność. Pryzmat Nicholsa pokazuje mnogość różnych kolorów, na które może zostać rozbite światło pod względem długości fal. Ciemność jest terminem, który stworzyliśmy, by wyjaśnić całkowity brak światła.
Na koniec student zapytał:
- A zło, profesorze, czy zło istnieje? Bóg nie stworzył zła. Zło jest nieobecnością Boga w ludzkich sercach, jest brakiem miłości, człowieczeństwa i wiary. Miłość i wiara są jak ciepło i światło. One istnieją, ich brak prowadzi do zła.
Tym razem to profesor trwał w milczeniu...

Nazwisko studenta brzmiało: ALBERT EINSTEIN.

***

Istota rzeczy

Jestem Źródłem, Stwórcą, Zachowawcą i Niszczycielem wszystkich bytów.

Niezmienny, nieporuszony, oddzieliłem Siebie od Siebie i stałem się tym wszystkim.

Jestem harmonią wszechświata, Miłością wiąŜącą całe stworzenie.

W stworzeniu, zamieszkuję wodę, ogień i powietrze, suche lądy i pustkowia.

Mój wiek liczy wieczność, Moja postać – nieskończoność.

Wszystko jest we Mnie, wszystko należy do Mnie.

Jestem w każdym miejscu, gdzie ty jesteś.

Przybieram każdą postać i poprzez jej formy
podróżuję przez świat bez pomocy pojazdów.

Daję każdemu to, co pragnie, aby zapragnął to, co chcę mu dać.

Gdy jestem w słońcu – jestem Słońcem.
Gdy jestem w człowieku – jestem nim.

Wszystko, co stworzone i Ja to jedno.

Gdy jestem sam – jestem Bogiem.

Jesteśmy jednością o której zapomniałeś,

Śpisz snem cielesnej świadomości.

Gdy o Mnie medytujesz, gdy się obudzisz i poczujesz Moją obecność w sobie, poznasz tajemnicę tajemnic.

I nie będziesz się pytał:
Skąd to wszystko powstało?
I będziesz wiedział, bez jednej jedynej myśli, zrozumiesz,
że Ja który Jestem – tobą w Sobie, nie mam z tym wszystkim nic wspólnego.

Sutra A

 Obyś nigdy nie zapomniał 

„Obyś nigdy nie zapomniał kim jesteś i dlaczego jesteś tutaj...aby być miłością...aby żyć w prawdzie...aby stworzyć najwyższą ze wszystkich twoich żyć manifestację serca i uzdrowić to, co już Ci nie służy... Stańmy się jedną rodziną miłości doświadczającą Boskości... My znamy prawdę...nie więcej, nie mniej...i ofiarujemy ją tobie, tylko dzięki łasce Boga, któremu służymy całym sercem... Niech tak się stanie, że otrzymasz wszystko, co pragniesz dać sobie, poprzez twoje otwarte serce. Nasze serca są otwarte dla Ciebie i wszystko, co nie jest miłością odchodzi od Ciebie... Jesteś uwolniony, możesz poczuć miłość swojej duszy aż do granic swego istnienia, aż Złoty Kielich, którym jesteś przepełni się.”

 

Maitreya